Sain Caerdydd

Dathlu cymunedau Caerdydd trwy sain!

Mae amgueddfeydd yn casglu eitemau rydym yn eu gweld ac yn darllen amdanynt, ond pa mor aml yr ydym yn eu clywed? Ar gyfer y project hwn rydym wedi recordio’r sain a wneir gan ein gwrthrychau. Rydym wedi casglu straeon am bwysigrwydd cerddoriaeth i bobl a’u cymunedau, ac rydym wedi chwilio am offerynnau newydd i’w ychwanegu at y casgliad.

Synau a storïau

Archwiliwch y dolenni isod i glywed y synau a darllen y storïau.

Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd