Acordion

ACORDION

Mae Marilyn O’Donovan yn dweud wrthym am yr acordion:

“Cafodd fy nhad, Kenneth Parker, ei eni ym 1920 ym Mhorth, Cwm Rhondda. …Erbyn iddo droi’n 19 oed, roedd wedi bod yn gweithio yn y pwll ers 5 mlynedd gan roi ei holl gyflog, ar wahân i un swllt yr wythnos, i gynnal y teulu, ond roedd wedi llwyddo i gynilo digon erbyn mis Ebrill 1939 i osod blaendal gwerth £1. 3s. 0d. ar y piano-acordion roedd e wedi’i weld yn ffenestr The Empire Music Stores ym Mhorth. Cost yr acordion oedd £22. 1s. 6d. ac roedd rhaid iddo dalu amdano mewn rhandaliadau o £1. 3s. 3d. y mis.

Dechreuodd ddysgu ei hun sut i’w chwarae, ond penderfynodd fod angen gwersi arno gan chwaraewr proffesiynol felly, bob wythnos ar ôl gweithio diwrnod llawn yn y pwll, byddai’n cael bath, newid ei ddillad, gosod ei acordion ar ei feic a beicio’r 15 milltir i Gaerdydd i gael gwersi gyda Miss Hilda Banwell yn Romilly Crescent. Ar ôl cael ei wers, byddai wedyn yn beicio’n ôl lan i Gwm Rhondda, cael noson o gwsg a chodi’n gynnar i weithio diwrnod arall i lawr y pwll. Aeth Hilda Banwell ymlaen i fod yn adnabyddus iawn am ei Merry Makers Accordion Band a oedd yn difyrru aelodau’r lluoedd arfog a gweithwyr arfau rhyfel yn ystod yr Ail Ryfel Byd.”

Accordion

Acordion

Sound exhibition, Museum of Cardiff

Derbynneb

Cardiff Sound Exhibition, Museum of Cardiff

Band acordionau Hilda Banwell

Cardiff Sound Exhibition, Museum of Cardiff

Clwb acordionau Merry Makers, 1940.

Lorna Davies yn chwarae accordion.

Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd