Fy Amgueddfa i

Fy Amgueddfa i

Dyma’r lle i ddod o hyd i adnoddau i’w lawrlwytho i’ch dyfais electronig neu eu hargraffu gartref. Mae’r gweithgareddau wedi’u creu ar gyfer amrywiaeth o grwpiau oedran, o’r ‘blynyddoedd cynnar’ i ‘oedolion sy’n dysgu’. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon yn gyson, gan eich galluogi i ddod ag Amgueddfa Caerdydd i’ch cartref.

Crefft Carw

Ditectifs Hanes (Oed 5+)

Gweithgaredd crefft Nadoligaidd i chi roi cynnig arno gartref!

Dilynwch y fideo cam wrth gam syml a chrëwch eich carw 3D eich hun.

Crefft Carw
What you need for reindeer craft. Scissors, pencil, pencil crayons, sticky tape

PROTEST! Syniadau sy’n werth brwydro drostynt

Project Gweithgaredd (11 – 16 oed)

Mae’r project gweithgaredd hwn wedi ei lunio i’w ddefnyddio law yn llaw â’r ffilm animeiddio fer ‘Protest! Syniadau sy’n werth brwydro drostynt’. Wedi ei greu gan fyfyrwyr yn Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd, mae’r ffilm yn bwrw golwg ar eu ‘syniadau sy’n werth brwydro drostynt’. Dros beth wnewch chi frwydro?

Dechreuwch drwy wylio’r ffilm fer ac yna lawrlwytho’r cyflwyniad a’r taflenni gweithgaredd sy’n cynnwys nodiadau’r athro.

1. Gwylio’r ffilm2. Cyflwyniad3. Taflenni Gweithgaredd Protest!

Ysgol y Dreigiau Drygionus (Blynyddoedd Cynnar 3 +)

Dyma rai gweithgareddau hwyliog i chi eu hargraffu gartref. Mae pob gweithgaredd dysgu yn cynnwys cymeriadau o Amgueddfa Caerdydd i blant eu lliwio ac wedi eu cynllunio i gefnogi datblygiad llythrennedd a rhifedd sylfaenol.

Lawrlwytho Gweithgareddau (ffeiliau PDF)

Gweithgaredd 1Gweithgaredd 2Gweithgaredd 3

Ditectifs Hanes (Oed 5+)

Mae’r gweithgareddau dysgu hyn wedi’u creu ar gyfer plant oed ysgol gynradd i archwilio gwahanol themâu yn hanes cymdeithasol Caerdydd. Mae gweithgareddau wedi cael eu cynllunio i gefnogi rhifedd, llafaredd a sgiliau meddwl beirniadol.

Lawrlwytho Gweithgareddau (ffeiliau PDF)

Gweithgaredd 1Gweithgaredd 2Gweithgaredd 3
Oral History, Museum, Cardiff

Canllaw Hanes Llafar (Oed 13+)

Oes gyda chi ddiddordeb mewn cofnodi atgofion rhywun yn eich teulu neu rywun rydych chi’n gofalu amdanyn nhw? Dilynwch y canllaw hwn i ddechreuwyr i greu cofnod hanes llafar.

Lawrlwytho Canllaw 

Ditectifs Hanes (Oed 5+)

Pa liwiau byddwch chi’n defnyddio? Gwnewch eich baner eich hun.

Lawrlwythwch Gweithgaredd

Ysgol y Dreigiau Drygionus (Blynyddoedd Cynnar 3 +)

Ambell ddarlun â thema gerddorol i chi eu lawrlwytho a’u hargraffu gartref. Lliwiwch nhw a rhannwch eich dyluniadau lliwgar gyda ni!

Colouring Activity, Museum of Cardiff, My Museum
Colouring activity, Museum of Cardiff, My Museum

Lawrlwytho Gweithgareddau (ffeiliau PDF)

Photographs of musical instruments. Shofar, koto and thumb piano.

Sŵn Caerdydd: gweithgaredd ar-lein

Ditectifs Hanes (Oed 5+)

Mae’r gweithgaredd hwn yn edrych ar rai o’r offerynnau cerdd a ddefnyddiwyd gan wahanol gymunedau yng Nghaerdydd. Drwy archwilio clipiau fideo a hanesion personol, byddwch yn darganfod pwysigrwydd cerddoriaeth i bobl a’u cymunedau a chael eich annog i feddwl am y seiniau a’r gerddoriaeth sy’n bwysig i chi.

Sŵn Caerdydd: gweithgaredd ar-lein

Directifs Hanes (Oed 5+)

Yn union fel y gwrthrychau yn Amgueddfa Caerdydd, gall pethau yn ein cartrefi adrodd straeon hefyd. Mae’r storïwr Cath Little yn ein helpu i ddod o hyd i ysbrydoliaeth mewn gwrthrychau bob dydd.

Mae ‘na amgueddfa yn fy nghegin!
Mae 'na amgueddfa yn fy nghegin.
Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd