Llogi Lleoliad

Mae Amgueddfa Caerdydd yn adeilad yr Hen Lyfrgell, sy’n rhestredig ar Radd II* ac yn un o adeiladau mwyaf eiconig Caerdydd.

P’un ai chwilio am ystafell gyfarfod neu le i gynnal eich digwyddiad corfforaethol nesaf rydych, gallai Amgueddfa Caerdydd fod y lleoliad perffaith i chi.

Ystafell Ddysgu

Lle mawr a hyblyg a all dderbyn hyd at 70 o bobl mewn arddull theatr, neu hyd at 40 o bobl mewn trefniant ystafell ddosbarth.
Mae’r ystafell yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd, cyrsiau hyfforddi a gweithdai.

Capasiti uchaf 100/ Wi-fi/ Gliniadur a Thaflunydd

Oriel Caerdydd mewn Cyd-destun

Mewn lleoliad oriel hynod unigryw, aiff arddangosion ac arddangosfeydd rhyngweithiol â chi ar daith trwy hanes Caerdydd. Mae’r oriel ar gael i’w llogi ar ôl i’r amgueddfa gau am 4pm.
Mae’r lle hwn yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau a derbyniadau gyda’r nos.

Capasiti uchaf 200

Llogi ar gyfer parti

Mae plant yn dwlu ar Amgueddfa Caerdydd a nawr gallant wahodd eu holl ffrindiau i barti stori Caerdydd.  Gallwch naill ai llogi’r ‘ystafell yn unig’ neu ddefnyddio ein gweithgareddau chwarae blêr a chwarae meddal. Byddwch yn cael defnydd preifat o’n Hystafell Ddysgu drwy gydol ein parti a bydd y plant hefyd yn dwlu ar fforio orielau’r amgueddfa.

Capasiti uchaf 100/ Wi-fi/ Mae Gweithgareddau chwarae meddal a blêr ar gael.

Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd