Llogi Lleoliad

Amdanom ni

Lleolir Amgueddfa Caerdydd yng nghanol y ddinas, ychydig o orsaf drenau Caerdydd Canolog a chysylltiadau trafnidiaeth eraill.

Wedi’i leoli yn yr Hen Lyfrgell restredig Gradd II*, sy’n un o adeiladau treftadaeth mwyaf eiconig Caerdydd.

Mae amrywiaeth o fannau ac ystafelloedd hyblyg ar gael i’w llogi y gellir eu teilwra i weddu i’ch gofynion.

Ystafell Ddysgu 1

Room / Venue hire at Museum of Cardiff, The Old Library, Cardiff City Centre

Gofod amlbwrpas sy’n ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai, cynadleddau, cyflwyniadau a digwyddiadau rhwydweithio.

Gyda sgrin fawr a system sain. WI-FI ar gael.

Capasiti uchaf 50

Rhagor o wybodaeth

Ystafell Ddysgu 2

Room hire at Museum of Cardiff

Gofod amlbwrpas sy’n ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai, cynadleddau, cyflwyniadau a digwyddiadau rhwydweithio.

Gyda sgrin fawr a system sain. WI-FI ar gael.

Capasiti uchaf 40

Rhagor o wybodaeth

Ystafell Ddysgu Lawn

Venue hire at Museum of Cardiff.

Gallwn gyfuno’r ddwy Ystafell Ddysgu i greu gofod mwy.  Delfrydol ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai, cynadleddau, cyflwyniadau a digwyddiadau rhwydweithio.

Gyda dwy sgrin fawr a system sain. WI-FI ar gael.

Capasiti uchaf 100

Rhagor o wybodaeth

Caerdydd mewn Cyd-destun

Mewn lleoliad oriel unigryw, gydag arddangosion ac arddangosfeydd rhyngweithiol sy’n mynd â chi ar daith trwy hanes Caerdydd.

Mae’r lle hwn yn unigryw ac yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau corfforaethol a derbyniadau gyda’r nos.

Ar gael i’w llogi ar ôl i’r amgueddfa gau i’r cyhoedd am 4pm.

Mae gan yr oriel uchafswm capasiti o 200 o bobl.  Cysylltwch â ni i drafod opsiynau o ran cynllun.

Rhagor o wybodaeth
Cardiff in Context Gallery
Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd