Cefnogwch ni

Swyddi Gwag

Rydym yn recriwtio Aelod o’r tîm Blaen Tŷ.

Ydych chi’n frwd dros hanes a gwasanaethau ymwelwyr Caerdydd? Falle mai dyma’r swydd i chi.

Dyddiad Cau: 06/05/24

Mae Caerdydd yn ddinas anhygoel a chanddi hanes cyfoethog a diddorol. Mae ein hamgueddfa’n adrodd llawer o’r stori honno ond mae cymaint mwy i’w adrodd. Ein nod yw gallu cyfleu’r newidiadau dramatig sy’n digwydd i’r ddinas ac adrodd stori lawn ein hanes cymdeithasol – ein cerddoriaeth, ein chwaraeon, ein treftadaeth ddiwylliannol.

Cyfrannwch

Gwnewch rodd ar-lein i’r Amgueddfa a helpwch ni i barhau i adrodd hanes Caerdydd a’r bobl sydd wedi byw, gweithio a chwarae yma dros y canrifoedd.

Siop

Os ydych chi’n siopa gydag Amazon, gallwch ein helpu i godi arian yn awtomatig heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Gwnewch eich siopa drwy Amazon Smile a bydd Amazon yn danfon rhodd i ni ar gyfer pob pryniant cymwys a wnewch…

Partneriaethau corfforaethol

Ydych chi’n gwmni neu’n fusnes a fyddai’n hoffi rhoi rhywbeth yn ôl i Gaerdydd?  Mae gennym ystod o gyfleoedd noddi ar gael.  Cysylltwch â Rheolwr yr Amgueddfa, yma ar Alison Tallontire i gael rhagor o fanylion.

Rhoddion mewn ewyllysion

Ydych chi’n gwmni neu’n fusnes a fyddai’n hoffi rhoi rhywbeth yn ôl i Gaerdydd? Mae gennym ystod o gyfleoedd noddi ar gael…

Diolch i’n cefnogwyr

Stowe Family Law
Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd