Cefnogwch ni

Bob blwyddyn, rydym yn gofalu am 8,000 o arteffactau, yn croesawu 168,000 o ymwelwyr i’n harddangosfeydd, yn cynnal dros 90 o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer yr holl deulu ac yn cefnogi dros 150 o wahanol sefydliadau a grwpiau cymunedol.

Ydych chi am ein helpu i wneud mwy?  Mae llawer o ffyrdd i’n helpu i barhau i ofalu am stori Caerdydd ac i adrodd amdani.

Cyfrannwch

Gwnewch rodd ar-lein i’r Amgueddfa a helpwch ni i barhau i adrodd hanes Caerdydd a’r bobl sydd wedi byw, gweithio a chwarae yma dros y canrifoedd. Ar hyn o bryd, bydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn dyblu eich rhodd … gwell fyth!

Siop

Os ydych chi’n siopa gydag Amazon, gallwch ein helpu i godi arian yn awtomatig heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Gwnewch eich siopa drwy Amazon Smile a bydd Amazon yn danfon rhodd i ni ar gyfer pob pryniant cymwys a wnewch…

Partneriaethau corfforaethol

Ydych chi’n gwmni neu’n fusnes a fyddai’n hoffi rhoi rhywbeth yn ôl i Gaerdydd?  Mae gennym ystod o gyfleoedd noddi ar gael.  Cysylltwch â Rheolwr yr Amgueddfa, yma ar Victoria Rogers i gael rhagor o fanylion.

Rhoddion mewn ewyllysion

Cardiff Story Museum

Ydych chi’n gwmni neu’n fusnes a fyddai’n hoffi rhoi rhywbeth yn ôl i Gaerdydd? Mae gennym ystod o gyfleoedd noddi ar gael…

Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd