Cefnogwch ni

Apêl Amgueddfa Caerdydd

Rydym yn lansio apêl arbennig a allai gefnogi ein hamgueddfa ryfeddol am flynyddoedd i ddod.

Mae Caerdydd yn ddinas anhygoel a chanddi hanes cyfoethog a diddorol. Mae ein hamgueddfa’n adrodd llawer o’r stori honno ond mae cymaint mwy i’w adrodd. Ein nod yw gallu cyfleu’r newidiadau dramatig sy’n digwydd i’r ddinas ac adrodd stori lawn ein hanes cymdeithasol – ein cerddoriaeth, ein chwaraeon, ein treftadaeth ddiwylliannol.

Rydym yn bwriadu creu gwaddol gwerth £500,000 a fydd yn ein galluogi i fynd â’n casgliad i ganol ein cymunedau ar hyd a lled y ddinas.

Trwy gymorth Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, rydym yn gallu cyfrannu’r un swm am bob rhodd, £1 am £1. Mae hyn yn golygu y gallwn ni ddyblu eich rhodd, mwy os dewiswch Rodd Cymorth.

Cyfrannwch

Gwnewch rodd ar-lein i’r Amgueddfa a helpwch ni i barhau i adrodd hanes Caerdydd a’r bobl sydd wedi byw, gweithio a chwarae yma dros y canrifoedd. Ar hyn o bryd, bydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn dyblu eich rhodd … gwell fyth!

Siop

Os ydych chi’n siopa gydag Amazon, gallwch ein helpu i godi arian yn awtomatig heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Gwnewch eich siopa drwy Amazon Smile a bydd Amazon yn danfon rhodd i ni ar gyfer pob pryniant cymwys a wnewch…

Partneriaethau corfforaethol

Ydych chi’n gwmni neu’n fusnes a fyddai’n hoffi rhoi rhywbeth yn ôl i Gaerdydd?  Mae gennym ystod o gyfleoedd noddi ar gael.  Cysylltwch â Rheolwr yr Amgueddfa, yma ar Victoria Rogers i gael rhagor o fanylion.

Rhoddion mewn ewyllysion

Cardiff Story Museum

Ydych chi’n gwmni neu’n fusnes a fyddai’n hoffi rhoi rhywbeth yn ôl i Gaerdydd? Mae gennym ystod o gyfleoedd noddi ar gael…

Diolch i’n cefnogwyr

Stowe Family Law
Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd