Cefnogwch ni

Gall eich cymorth wneud gwahaniaeth gwirioneddol a bydd yn ein galluogi i ddarparu amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer pob oedran a diddordeb. Helpwch ni drwy gyfrannu yma.

Ymddiriedolaeth Datblygu Amgueddfa Caerdydd (Rhif Elusen: 1135241) yn codi arian i wneud yn siŵr y gall yr Amgueddfa ddal i helpu Caerdydd ac ymwelwyr i’r ardal i ddarganfod mwy am yr hyn sy’n gwneud Gaerdydd yn arbennig.

Cyfrannwch

Mae Caerdydd yn ddinas anhygoel a chanddi hanes cyfoethog a diddorol. Mae ein hamgueddfa’n adrodd llawer o’r stori honno ond mae cymaint mwy i’w adrodd. Ein nod yw gallu cyfleu’r newidiadau dramatig sy’n digwydd i’r ddinas ac adrodd stori lawn ein hanes cymdeithasol – ein cerddoriaeth, ein chwaraeon, ein treftadaeth ddiwylliannol.

Gwnewch rodd ar-lein i’r Amgueddfa a helpwch ni i barhau i adrodd hanes Caerdydd a’r bobl sydd wedi byw, gweithio a chwarae yma dros y canrifoedd.

CYFRANNWCH
Cardiff in Context gallery

Partneriaethau corfforaethol

Ydych chi’n gwmni neu’n fusnes a fyddai’n hoffi rhoi rhywbeth yn ôl i Gaerdydd?  Mae gennym ystod o gyfleoedd noddi ar gael.  Cysylltwch â Rheolwr yr Amgueddfa, yma ar Alison Tallontire i gael rhagor o fanylion.

Rhoddion mewn ewyllysion

Ydych chi’n gwmni neu’n fusnes a fyddai’n hoffi rhoi rhywbeth yn ôl i Gaerdydd? Mae gennym ystod o gyfleoedd noddi ar gael…

Diolch i’n cefnogwyr

Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd