Digwyddiadau

Protest! Gwrthrychau newid

Protest! Gwrthrychau newid

29/03/2018 - 01/08/2019

Lab Caerdydd Darganfyddwch y storïau sydd y tu ôl i’r gwrthrychau protest yn ein harddangosfa...

Arddangosfa Sain Caerdydd

Arddangosfa Sain Caerdydd

25/05/2019 - 02/02/2020

Mae Sain Caerdydd yn amlygu’r seiniau a steiliau cerddoriaeth sydd mor bwysig i gymunedau Caerdydd....

Galâu Glowyr De Cymru Caerdydd

Galâu Glowyr De Cymru Caerdydd

15/06/2019 - 01/09/2019

Ym 1953 y cynhaliwyd gala gyntaf Glowyr De Cymru yng Nghaerdydd. Darganfyddwch am y galas...

Lleisiau a lluniau o Gymuned Iddewig De Cymru

Lleisiau a lluniau o Gymuned Iddewig De Cymru

22/07/2019 - 28/07/2019

Ar ddiwedd y 19eg ac ar ddechrau’r 20fed ganrif, roedd cymunedau Iddewig yn ffynnu yn...

Sgwrs: Clywed Lleisiau Cymuned Iddewig Cymru

Sgwrs: Clywed Lleisiau Cymuned Iddewig Cymru

23/07/2019

Mae Katherine Williams, gwirfoddolwr gyda Chymdeithas Hanesyddol Iddewig De Cymru (JHASW), yn trafod ei phrofiadau...

Crefft Mercher

Crefft Mercher

24/07/2019 - 28/08/2019

Mae haf o hwyl ar gael yma yn Amgueddfa Caerdydd . Celf a chrefft bob...

Pêl-droed yng Nghaerdydd

Pêl-droed yng Nghaerdydd

26/07/2019 - 04/08/2019

Bydd twrnamaint Cwpan y Byd Digartref eleni yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd! Bydd eitemau...

Hel atgofion yn fisol

Hel atgofion yn fisol

07/08/2019

Sgwrsiwch am Gaerdydd wrth fwynhau paned a bisgedi. Bydd y thema yn newid bob mis....

Dreigiau Drygionus

Dreigiau Drygionus

09/08/2019

Dreigiau Drygionus, addas i blant bach rhwng 0 a 5 oed; dewch i chwarae gyda...

Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd