Digwyddiadau

Deugain Llais, Deugain Mlynedd

Deugain Llais, Deugain Mlynedd

04/05/2019 - 29/05/2019

Arddangosfa o straeon, gwrthrychau a gwybodaeth am y mudiad trais yn erbyn menywod yng Nghymru....

Arddangosfa Sain Caerdydd

Arddangosfa Sain Caerdydd

25/05/2019 - 02/02/2020

Mae Sain Caerdydd yn amlygu’r seiniau a steiliau cerddoriaeth sydd mor bwysig i gymunedau Caerdydd....

Hanner Tymor

Hanner Tymor

29/05/2019

Chwilio am rywbeth hwyliog i’w wneud dros Hanner Tymor? Dewch i fynegi’ch creadigrwydd yn y...

Hel atgofion yn fisol

Hel atgofion yn fisol

05/06/2019

Sgwrsiwch am Gaerdydd wrth fwynhau paned a bisgedi. Bydd y thema yn newid bob mis....

Wythnos wirfoddoli

Wythnos wirfoddoli

05/06/2019

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli ar gyfer Amgueddfa Stori Caerdydd? Eisiau rhagor o wybodaeth?...

Dreigiau Drygionus

Dreigiau Drygionus

14/06/2019

Dreigiau Drygionus, addas i blant bach rhwng 0 a 5 oed; dewch i chwarae gyda...

Terfysgoedd 1919: canrif yn ddiweddarach

Terfysgoedd 1919: canrif yn ddiweddarach

15/06/2019

Cyfle i goffau canmlwyddiant Terfysgoedd 1919, cyfres o ymosodiadau ar sail hil drwy drefi porthladd...

Diwrnod Gyda’n Gilydd Amgueddfa Caerdydd

Diwrnod Gyda’n Gilydd Amgueddfa Caerdydd

22/06/2019

Gardd Eglwys Sant Ioan, Yr Aes Dewch i ddathlu cymunedau Caerdydd a bod llawer yn...

Heb Anghofio; Atgofion Caerdydd

Heb Anghofio; Atgofion Caerdydd

29/06/2019 - 11/07/2019

Mae'r project Heb Anghofio wedi bod yn casglu atgofion trigolion Caerdydd sy’n byw gyda demensia....

Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd