DYSGU

Rydyn ni nawr yn gallu croesawu ymweliadau hunan-dywys gan ysgolion â’r amgueddfa. Rydym hefyd yn cynnig pecynnau gweithgaredd rhithwir. Cysylltwch â’n Swyddog Dysgu ac Allgymorth i drafod dy gofynion dysgu: storicaerdydd@caerdydd.gov.uk

Mae ymweliad ag Amgueddfa Caerdydd yn cynnig profiad dysgu manwl, difyr a rhyngweithiol i ddysgwyr.

Rydym yn cynnig gweithdai hunan-arweiniad a gweithdai a hwylusir ar gyfer dysgwyr o’r cyfnod sylfaenol i addysg uwchradd a dysgu gydol oes.  Gallwn deilwra’r rhain yn  hawdd i ddiwallu anghenion eich dosbarth a phroject.

Yn newydd ar gyfer eleni, gallwn gynnig ein sesiynau trin gwrthrychau ‘Dwylo ar Hanes’ fel rhan o ymweliad â’r amgueddfa. Caiff y sesiynau rhyngweithiol, 15 munud o hyd eu hwyluso gan aelodau o dîm yr amgueddfa.

Adnodd dysgu rhithwir newydd i athrawon.

Mae gennym dri phecyn dysgu rhithwir newydd wedi’u cynllunio ar gyfer plant oedran cynradd. Mae pob pecyn yn edrych ar y thema ‘Bywyd fel plentyn’ drwy gyfnodau gwahanol mewn hanes.

Wedi’i wneud i gyd-fynd â’r Cwricwlwm Newydd i Gymru, mae’r pecynnau’n defnyddio lluniau, straeon a gwrthrychau amgueddfa i gynnig profiad dysgu cyfunol. Gall athrawon ddewis arwain y pecynnau eu hunain neu ofyn i’r amgueddfa wneud hynny.

Rhagor o wybodaeth

SYLFAEN  – CYFNOD ALLWEDDOL 2

School visit, museum of cardiff, education
 • Gweithdai sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm
 • Y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghaerdydd
 • Yr Ail Ryfel Byd yng Nghaerdydd
 • Oes Fictoria yng Nghaerdydd
 • Ymweliadau hunan-arweiniad
 • Teithiau o gwmpas yr orielau
Lawrlwythwch PDF

CYFNOD ALLWEDDOL 3 – 4 BAGLORIAETH CYMRU

School Visit to Museum of Cardiff
 • Gweithdai sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm
 • Bagloriaeth Cymru
 • Gweithdy Creu Arddangosfa
 • Casglu Storïau Pobl – gweithdy hanes llafar
 • Llwybrau Canol y Ddinas a Bae Caerdydd
 • Teithiau o gwmpas yr orielau
Lawrlwythwch PDF

DYSGU GYDOL OES

 • Casglu Storïau Pobl – gweithdy hanes llafar
 • Gweithdy Creu Arddangosfa
 • Teithiau o gwmpas yr orielau
 • Pecynnau Archwilwyr i deuluoedd sy’n dysgu Cymraeg neu Saesneg fel ail iaith
Lawrlwythwch PDF

YMWELIADAU YSGOLION IAITH

School visit, Museum of Cardiff, Education
 • Ymweliadau hunan-arweiniad
 • Teithiau o gwmpas yr orielau
 • Pecynnau Archwilwyr i deuluoedd sy’n dysgu Cymraeg neu Saesneg fel ail iaith (dim mwy na 10 pecyn ar gael fesul grŵp)
 • Taflenni Gwaith Addysgol
Lawrlwythwch PDF

ARCHEBU

Mae’n rhaid i bob ysgol a grŵp archebu ymlaen llaw drwy ffonio ein Swyddog Dysgu ac Allgymorth 029 2034 6214 neu e-bostio storicaerdydd@caerdydd.gov.uk (Llun – Gwen 10.00am-4.00pm)

Ffioedd ymweliadau dysgu

Ymweliadau hunan-arweiniad = £1 fesul disgybl + TAW* o 20%
Ymweliadau a hwylusir / gweithdai dysgu = £4 fesul disgybl + TAW* 20%
*Ni chodir TAW ar ysgolion Cyngor Caerdydd.

Gwybodaeth diogelwch ar gyfer ymweliadau dysgu

Lawrlwythwch PDF
Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd