Crefft Carw

Darllenwch y stori gwrthrych

Pyped o gasgliad yr amgueddfa. 

Byddai Marian Jenkins yn perfformio sioeau pyped ar gyfer partïon plant gyda’i rhieni a’i chwaer yn y 1940au hwyr a’r 1950au cynnar:

“Fy nhad a drefnodd popeth. Roedd e’n naddu ac yn gwneud yr holl bypedau ei hun. Gwnaeth y llwyfan, platfform i ni sefyll arno, peintiodd yr hoff gefndir ar gyfer y sioe.”

Marionette reindeer puppet, carved from wood.
What you need for reindeer craft. Scissors, pencil, pencil crayons, sticky tape

Gwnewch eich carw eich hun

Beth fydd ei angen arnoch

  • Pensil
  • Pensiliau lliw
  • Siswrn
  • Tâp gludiog 

Lawrlwythwch ac argraffwch y templed carw a gwylio’r fideo ar gyfer cyfarwyddiadau cam wrth gam. 

*Os na allwch argraffu’r templed gwnewch lun o’r siapiau ar ddalen o bapur drwy eu copio o’r templed.

Templed Carw (ffeil PDF)Testun yn unig (dogfen Word)

Rhowch eich doniau creadigol ar waith!

Gwyliwch y fideo cam wrth gam a gwneud eich carw 3D eich hun. 

Gwnewch lun neu tynnwch lun o’ch carw a gofyn i oedolyn eich helpu i’w rannu gyda ni.

cardiffstory@cardiff.gov.uk

Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd