Shofar

SHOFAR

Alan Schwartz yn egluro ar gyfer beth roedd y shofar yn cael ei ddefnyddio:

“Shofar corn hwrdd yw hwn. Mae e dros 100 mlwydd oed ac roedd yn cael ei ddefnyddio yn Synagog Heol y Gadeirlan Caerdydd o’r 1890au i’r 1980au. Mae’r Shofar yn cael ei chwythu mewn seremonïau i ddathlu Rosh Hashanah (Y Flwyddyn Newydd Iddewig), a hefyd diwedd Yom Kippuer (Dydd y Cymod) i nodi diwedd y dydd.

Roedd y synagog yn chwarae rhan bwysig ym mywydau ymsefydlwyr Iddewig yng Nghaerdydd. Synagog Unedig Caerdydd yw synagog y gymuned Uniongred yng Nghaerdydd – y gymuned hynaf o ddwy gymuned Iddewig y ddinas. Mae’n ganlyniad i uno dwy gynulleidfa, y Shul ‘Englisher’ yn East Terrace, Sryd Bute a’r Shil ‘Furriner’ (tramorwyr) a agorodd yn 1889 yn East Terrace i wasanaethu’r ymfudwyr mwy diweddar a thlawd a oedd yn bennaf yn hanu o Ddwyrain Ewrop.”

Shofar, Museum of Cardiff

Shofar

Cardiff Sound Exhibition, Museum of Cardiff

Grŵp o ddynion Iddewig, tua 1910

Cardiff Sound Exhibition

Cyfeirlyfr masnach, 1894-95

John Minkes yn canu’r shofar.

Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd