Bryd Hynny a Nawr

Bywyd fel plentyn: Bryd Hynny a Nawr

Croeso i’r pecyn dysgu rhithwir hwn gan Amgueddfa Caerdydd. Yma fe welwch y ffeiliau dogfennau sydd eu hangen arnoch i hwyluso’r gweithgaredd hwn ar gyfer eich disgyblion ar-lein ac yn yr ystafell ddosbarth.

Prif gyflwyniad (ffeil PDF)

Prif gyflwyniad

Fersiwn hawdd ei deall o’r prif gyflwyniad (ffeil Word)

Cyflwyniad hawdd ei ddeall

Nodiadau addysgu (ffeil Word)

Nodiadau addysgu
Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd