Straeon Pobl

Stori Ann

Cofia Ann Teear ei pharti Dydd VE yn Bangor Street, y Rhath:

“Dim ond chwech oeddwn i pan gafodd y llun ei dynnu. Fi sydd yn y tu blaen gyda’r band gwallt Alice… A dyna fy mam druan, prin y gallwch chi ei gweld hi yn y llun, ond hi drefnodd popeth.

“Ar draws y ffordd roedd cefn Firth’s Greengrocers ar Wellfield Road, nhw roddodd yr holl focsys oraensys i ni osod y bwyd ac i eistedd arnyn nhw; gallwch eu gweld nhw yn y llun.

Daethom ni â bwrdd y gegin a’r gramoffon. Dw i’n gallu cofio fy mam yn gwneud brechdanau o bannas stwnsh gyda rhinflas banana ac roedden nhw wir yn blasu fel bananas.”

Stori Ann, ffotograff: Parti Diwrnod VE ar Bangor Street.

Stori Irene

Mae Irene Chedzoy yn cofio ei diwrnod fel Brenhines VJ yn chwe blwydd oed:

“Ar y 8fed o Fehefin 1946 fe gerddom ni ar hyd y teras, a finnau mewn ffrog hir binc,…

Gosododd y Cynghorwr Edmunds goron ar fy mhen, wedi’i gwneud o satin coch, a gwyn o’i hamgylch, a minnau’n meddwl ei bod hi’n brydferth, ac yna gosododd fodrwy aur ar fy mys, gyda llythrennau cyntaf fy enw, IC, mewn ysgrif arni a VJQ 1946 y tu mewn iddi,… Darllenodd y Cynghorydd Edmunds o sgrôl, a’m cyhoeddi i yn Frenhines VJ.

“Cynigiwyd i ni eistedd ar y wagon addurnedig, ac iddo gael ei dynnu ar hyd y teras, fel y digwyddodd hi, roedd rhai addurniadau wedi eu gosod yn sownd i’r wal, felly cerddais i hyd y teras i gyd, gyda fy moneddigesau preswyl.”

Stori Irene, ffotograff:

  • Tad Irene, Fredrick Chedzoy, mewn gwisg ffansi (sbectol a het) gyda’r cigydd lleol, Jack Smith.
  • Irene Pandergast gyda’r Cynghorydd Edmonds ar Ddiwrnod VJ.
  • Brenhines a morwynion dathliadau Diwrnod VJ Cathays Terrace.
  • Parti stryd Diwrnod VJ yn Cathays Terrace.

Stori Cynthia

Mae Cynthia Pulsford yn cofio dawnsio yn ystod blynyddoedd y rhyfel:

“Pan oedden ni yn Ysgol Fabanod Gladstone yn Cathays yng Nghaerdydd, dechreuodd ambell un o fy ffrindiau a fi fynd i ddosbarth dawnsio lleol. Dosbarth bach oedd e, yn cael ei gynnal mewn ystafell ganol tŷ yn Harriet Street, Cathays. Joy Davies oedd yn cynnal y gwersi.

“Mae gen i atgofion byw o gymryd rhan mewn cyngherddau yn ystod blynyddoedd y rhyfel. Trefnodd Joy nosweithiau adloniant yn y Genhadaeth dros Forwyr yn Stryd Bute, Ysbyty’r Eglwys Newydd, Cartrefi Trelái yn ogystal â gwersylloedd milwyr yr UDA o amgylch Caerdydd.

“Roedd ein gwisgoedd wedi eu gwneud o unrhyw beth oedd ar gael. Roedd gen i wisg wen wedi’i gwneud o sidan parasiwt. Deuai hwn o’r adeg y bu Joy yn gweithio mewn ffatri barasiwt uwchben siop yn Heol Eglwys Fair.”

Stori Cynthia, ffotograff:

  • Cynthia, yn gwisgo’r cilt yn y rhes flaen, Parc y Mynydd Bychan, 9 Mehefin 1945.
  •  Rhaglen, dathliadau Diwrnod VE, Parc y Mynydd Bychan, 9 Mehefin 1945.
Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd