Caerdydd dan glo

Helpwch ni i gael cipolwg ar fywyd yng Nghaerdydd yn ystod pandemig COVID-19 trwy gymryd rhan yn ein project ffotograffiaeth.

Rydym yn casglu lluniau i adlewyrchu sut mae bywydau pobl wedi newid yn ystod y cyfnod anghyffredin hwn.

Mae’n bwysig ein bod yn cadw cofnod o’r cyfnod hwn mewn hanes, fel y gall cenedlaethau’r dyfodol ddysgu am y pandemig a’i effaith ar ein dinas a’i phobl.

Rydym yn chwilio am ddelweddau sy’n dangos sut mae eich bywyd yng Nghaerdydd wedi newid; eich arferion dyddiol newydd, heriau newydd, neu’r pethau bach rydych chi wedi dod i’w gwerthfawrogi.   

Caiff detholiad o’r ffotograffau eu harddangos ar binfwrdd rhithwir ar y wefan hon. Byddwn hefyd yn dewis rhai i’w hychwanegu at gasgliad ein hamgueddfa.

Rainbow signs, Cardiff, Lockdown
art, cardiff, lockdown
Cardiff, Lockdown
Cardiff, Lockdown, Rainbow
rainbow art, cardiff, grangetown zoo
Lockdown, Cardiff, fancy dress
Cardiff, Haircut, Home, COVID-19, Photography, Museum
Lockdown, Cardiff
Cardiff, Covid-19, museum, photography
sewing machine, cardiff, lockdown
Colourful clothes on washing line.
Cardiff, lockdown, photography
Cardiff, COVID-19, Photography, museum
Cardiff, lockdown, photography
Cardiff, Park, Nature
Cardiff, Park, Lockdown
Cardiff, photography, museum
Cardiff, nature
Haircut, lockdown, cardiff
Cardiff, supermarket, queue
Cardiff, Poetry, Lockdown
Picnic, cardiff, lockdown
Cardiff, Lockdown, Photography
sunset, Cardiff
Cardiff Bay, Ivor Novello, Covid-19
Lockdown, Telephone Box, Cardiff, Library
Cardiff, Lockdown, Factory
Cardiff City Centre, Lockdown, COVID-19
Cardiff Castle, empty street, COVID-19, Photography
fish and chips, cardiff, takeaway
Chalk message on pavement.
cardiff, lockdown
street art, cardiff
Street art, Cardiff
Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd