Heb Anghofio; Atgofion Caerdydd
Heb Anghofio; Atgofion Caerdydd
Heb Anghofio; Atgofion Caerdydd
Starts :
Dechrau :
05 Gorffennaf 2019
Ends :
Gorffen :
07 Gorffennaf 2019
Time:
Amser:
All Day
Organiser:
Trefnydd:
Amgueddfa Caerdydd

Mae’r project Heb Anghofio wedi bod yn casglu atgofion trigolion Caerdydd sy’n byw gyda demensia. Bydd yr arddangosfa’n cynnwys ffilm ddogfen ac arddangosiad rhyngweithiol, er mwyn treiddio ymhellach i’r atgofion hyn. Bydd ffotograffau portread trawiadol o bob cyfranogwr i’w gweld, ynghyd ag amrywiaeth o brojectau crefft a ddyluniwyd gan y cyfranogwyr i adlewyrchu eu hatgofion o Gaerdydd, gan gynnwys wal glai terracotta.

Yn ystod yr arddangosfa, bydd y project Heb Anghofio yn cynnal sesiynau ymwybyddiaeth demensia, ynghyd â ‘gweithdai sut gallwch chi’ ar dechnegau fel Therapi Symbyliad Gwybyddol a Therapi Hel Atgofion sydd wedi cefnogi’r gwaith o gasglu’r atgofion hyn.

Share this:
Rhannwch:

EVENT LOCATION
LLEOLIAD Y DIGWYDDIAD
Amgueddfa Caerdydd
The Old Library, The Hayes
Cardiff
CF10 1BH

Loading Map....

NEXT EVENT
DIGWYDDIAD NESAF
Arddangosfa Parc Trelái - 25/05/2024-31/08/2024 - 10:00 am-4:00 pm
Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd