Arddangosfa: CaerDyddiadur a Chaerdydd yn y Cyfnodau Clo
Arddangosfa:  CaerDyddiadur a Chaerdydd yn y Cyfnodau Clo
Arddangosfa: CaerDyddiadur a Chaerdydd yn y Cyfnodau Clo
Starts :
Dechrau :
05 Mai 2023
Ends :
Gorffen :
26 Gorffennaf 2023
Time:
Amser:
10:00 am - 4:00 pm
Organiser:
Trefnydd:
Amgueddfa Caerdydd

Mae’r arddangosfa hon yn dod â dau brosiect ynghyd a gynhaliwyd yn ystod cyfnodau clo Covid 19 yn 2020. Mae CaerDyddiadur yn sôn am brofiadau plant Caerdydd yn ystod y cyfnodau clo, drwy gyfrwng fideos, delweddau, a dyddiaduron.

Hefyd yn cael eu harddangos yn CaerDyddiadur, mae ffotograffau a gasglwyd gan bobl Caerdydd yn ystod y cyfnodau clo. Mae’r rhain yn dangos sut yr effeithiwyd ar fywyd arferol y ddinas pan fu’n rhaid i ddinasyddion aros gartref a sut daeth cymunedau at ei gilydd i’w cefnogi ei gilydd a dangos eu gwerthfawrogiad o weithwyr allweddol yn ystod y cyfnod hwn.

Anogir ymwelwyr â’r arddangosfa i adfyfyrio ar eu profiadau eu hunain yn ystod y cyfnodau clo a phandemig Covid-19 ac ychwanegu eu hatgofion at fwrdd atgofion yr arddangosfa. Bydd y rhain wedyn yn cael eu cofnodi a’u cadw fel rhan o gasgliad yr amgueddfa.

Mynediad: am ddim.

Share this:
Rhannwch:

EVENT LOCATION
LLEOLIAD Y DIGWYDDIAD
Amgueddfa Caerdydd
The Old Library, The Hayes
Cardiff
CF10 1BH

Loading Map....

NEXT EVENT
DIGWYDDIAD NESAF
Dreigiau Drygionus - 08/12/2023 - 10:00 am - 3:00 pm
Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd