Siop

Os ydych chi’n siopa gydag Amazon, gallwch ein helpu i godi arian yn awtomatig heb unrhyw gost ychwanegol i chi.  Gwnewch eich siopa drwy Amazon Smile a bydd Amazon yn danfon rhodd i ni ar gyfer pob pryniant cymwys a wnewch.

Mae Amazon Smile yn union yr un fath ag Amazon (yr un cynnyrch, prisiau, gwasanaeth ac ati) ond mae angen i chi “gychwyn” eich pryniant drwy fynd drwy porth Amazon Smile Amazon Smile

Os oes gennych gyfrif Amazon yn barod, gan gynnwys Amazon Prime, gallwch barhau i ddefnyddio hwn, ond mae’n rhaid i chi gychwyn eich siopa drwy safle Amazon Smile.

Dewiswch Ymddiriedolaeth Datblygu Amgueddfa Caerdydd fel eich dewis elusen a bydd Amazon yn rhoi cyfraniad (heb unrhyw gost ychwanegol i chi!) 0.5% o brisiau’r pryniant net (ac eithrio TAW, dychlweliadau a chostau postio) o’r pwrcasau cymwys.

Cofiwch – bydd angen i chi bob amser gychwyn eich siopa drwy safle Amazon Smile, ond yna rydych yn mewngofnodi fel arfer. Amazon Smile

Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd