Gwrthrychau

 Rhaglen, dathliadau Diwrnod VE, Parc y Mynydd Bychan, 9 Mehefin 1945.

Cerdyn a anfonwyd at berthnasau a chyfeillion pob aelod o’r 2il Lu Awyr Tactegol (T.A.F).

Bathodyn ffabrig coffáu Diwrnod VJ.

Cyhoeddiad, yn cyhoeddi Irene Chedzoy yn Frenhinas VJ Cathays Terrace ar Ddiwrnod Heddwch, 8fed Mehefin 1946.

Y fodrwy a roddwyd i Irene Chedzoy ar Ddiwrnod Heddwch. Mae llythrennau cyntaf Irene wedi eu hysgythru ar flaen y fodrwy.  Mae’r arysgrif ar y tu mewn yn dweud V J Q 1946.  

Neges gan y Brenin, a roddwyd i blant ysgol ar Ddiwrnod Heddwch, 8fed Mehefin 1946.

Baneri bach a ddefnyddiwyd yn nathliadau VE a VJ yn Heol-y-Pavin, Llandaf.

Parti Diwrnod VE, Y Lawnt, Llandaf, 8 Mai 1945.

Parti Diwrnod VJ, Heol-y-Pavin, Llandaf, 15 Awst 1945.

Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd