Blog
Medi 13

Blog Erin #5

Ar ôl sylweddoli’r wythnos ddiwethaf fod fy amser yma yn dod i ben yn fuan, neidiais i mewn i’m gwaith yr wythnos hon er mwyn gwneud y gorau o’r amser sydd gen i’n weddill yma. Er mwyn dechrau’r wythnos, cyrhaeddais i’r amgueddfa’n gynnar ar ddydd Llun i helpu gydag ychydig o brojectau. Yn ystod yr Eisteddfod, roedd rhai o wrthrychau’r amgueddfa y gallech fod wedi’u cydnabod os buoch yn yr amgueddfa o’r blaen yn cael eu harddangos. Ar ôl diwedd yr Eisteddfod, roedd angen rhoi’r rhain yn ôl yn eu cartrefi, felly gwisgais i fenig a helpu Sam i roi’r gwrthrychau hyn yn ôl yn eu cesys. Ar ôl gwneud yr arddangosfa honno, gwnaethom droi ein hymennydd adeiladu ymlaen er mwyn creu’r arddangosfa Rhaniad erbyn ei hagor ddydd Mawrth. Ar ôl bore yn yr amgueddfa, treuliais i’r prynhawn yn y swyddfa yn ysgrifennu testun ar gyfer y daith arwain eich hun o gwmpas yr oriel.

Roedd y bore canlynol yn ddiwrnod cynnar arall yn yr amgueddfa, gan gynnwys rhagor o sgiliau mathemateg ac adeiladu. Gosododd Alison a finnau’r offer clywedol ar gyfer yr arddangosfa Rhaniad mewn pryd ar gyfer agor yr amgueddfa fel y gallai’r holl ymwelwyr wrando ar straeon. Cyn mynd i’r arfer â’r project nesaf, gwnes i rywfaint o waith ar derfynu postiadau blog oherwydd yn anffodus byddaf wedi mynd erbyn i lawer o’r rhain gael eu postio. Fy mhroject olaf am y diwrnod oedd argraffu a chreu ffeil o drawsgrifiadau clywedol ar gyfer sain yr arddangosfa’r Rhaniad. Mae hon yn ymddangos yn dasg hawdd ond roedd Word yn ymddwyn yn arbennig o anodd y diwrnod hwnnw a chymerodd tua 3 gwaith yn hwy nag y dylai fod wedi ei wneud yn y diwedd.

I barhau ag amserlen brysur yr wythnos, roedd dydd Mercher yn ddiwrnod crefftau’r haf arall, y tro hwn gyda thema uwch-arwyr/comigau. Ces i gyfle i newid o wisg hamdden busnes a gwisgo fy nghrys Incredibles i’r gwaith. I gydweddu â’r thema hon, creais i fwgwd Voyd (a mwgwd pili-pala) a chwarae rhywfaint o draciau sain uwch-arwyr i ychwanegu at y profiad. Y rhan orau oll o’r diwrnod cyfan oedd dod yn ôl ar ôl cinio! Cerddais yn ôl i mewn i’r man crefftau a sgrechiodd ‘dyna Incredi-girl’ pan welodd fy nghrys a gofynnod i mi am fy hoff gymeriad, Elastigirl neu Violet (ateb: Elastigirl). Roedd y foment honno’n goron ar fy niwrnod ac rwy’n gwenu o hyd amdano.

Yn debyg i ddau ddiwrnod cyntaf yr wythnos, roedd dydd Iau yn ddiwrnod cynnar allan, heblaw am y tro hwn, mentrais i’r tu allan i’r amgueddfa gyda Jordan i faestrefi Caerdydd. Heddiw aethom i arwain sesiwn ar straeon Caerdydd i rywfaint o blant ysgol, a chawsant fod yn dditectifs hanes. Addysg ac allgymorth yw un o’r meysydd roeddwn â diddordeb mawr mewn cael arbenigedd ynddo, felly roedd yn brofiad dysgu i mi ac i’r plant. Ar ôl mynd yn ôl i’r swyddfa, treuliais i weddill y diwrnod yn creu ffurflen arfarnu ar gyfer y sesiwn crefftau olaf. Daeth fy wythnos yn y gwaith i ben yma oherwydd y ces i ddydd Gwener i ffwrdd i fod yn dywysydd taith Caerdydd/Llundain i ddau o’m ffrindiau gorau sy’n ymweld o gartref.

Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd