Blog
Medi 10

Blog Erin #3

Sut mae hi’n wythnos 4 yn barod?! Mae’n fy synnu i pa mor gyflym mae’r amser wedi mynd. Byddaf hanner ffordd drwy’r lleoliad ar ddiwedd yr wythnos hon, ac mae’n dal i deimlo fel fy mod newydd symud o Gaerlŷr! Yn yr un modd ag wythnos diwethaf, gweithiais mewn rhan wahanol o’r amgueddfa ar brojectau amrywiol bob dydd yn yr wythnos.

Un o fy mhrojectau amrywiol yma yw helpu i adeiladu taith â thema ar gyfer rhai o ddigwyddiadau’r hydref. Cyn hyd yn oed meddwl am nôl canllaw taith, mae llwyth o waith yn mynd i mewn i’r cynllunio, y gwaith ymchwil, ysgrifennu, golygu a dylunio dros sawl wythnos. Ddydd Llun, roedd y gwaith yn bennaf yn cynnwys cerdded drwy’r amgueddfa i ddod o hyd i lwybr braf, adnabod gwrthrychau/pobl i’w cynnwys yn y daith, ac yna gwneud llawer o waith ymchwil i adeiladu digon o wybodaeth am bob man stopio posibl.

Roedd dydd Mawrth ychydig yn dawelach. Cafodd y tîm gyfarfod mawr yn y bore, felly gweithiais ar greu ffurflen werthuso ar gyfer digwyddiad oedd ar y gweill ac ymchwilio sut all yr amgueddfa ddod yn fwy eco-gyfeillgar ar ddyddiau crefft. Unwaith roedd y cyfarfod mawr wedi dod i ben, gweithiais gyda Sam o’r adran gasgliadau i fynd dros gofnodion dydd Gwener a gofyn cwestiynau gan fy mod wedi cael interniaeth (hwrê!) yn yr adran gasgliadau pan fyddaf yn ôl yn America. Yn ystod hyn, cefais gyfle i drin, symud a thynnu lluniau o rai o wrthrychau i gyflawni cofnodion gwrthrychau.

Roedd dydd Mercher yn ddiwrnod crefftau hwyl arall, y tro hwn gyda dreigiau, blodau a llwyau cariad. Gan fy mod yn hoff iawn o Game of Thrones, roeddwn yn awyddus i wneud un o’r dreigiau yn y sioe. Ar ôl bore o grefftau, gweithiais yn y brif oriel yn tynnu lluniau o’r gwrthrychau bocs trin a gweithio ar y project taith.

Fel y dydd Iau blaenorol, treuliais y diwrnod gyda’r tîm marchnata yn gwneud gwaith blog, yn dysgu am wefan yr amgueddfa ac yn gwneud ychydig o waith ymchwil am gyfle marchnata. Gan fod gan yr amgueddfa wefan newydd, dangosodd Steven i mi’r hanfodion am bostio a golygu’r tudalennau gwe gwahanol. Hefyd, ar ôl ychydig o oedi, cafodd y blog yn trafod wythnosau 1-2 ei bostio!

Daeth yr wythnos i ben gyda’r “Dydd Gwener Blaen y Tŷ” arferol. Yn ystod pob un o’m dyddiau Blaen y Tŷ, rwy’n treulio fy moreau yn yr amgueddfa gyda’r tîm gwirfoddolwyr a’r prynhawniau yn y swyddfa yn gweithio ar beth bynnag y mae’r tîm eisiau i mi ei wneud, a’r diwrnod hwnnw gofynnwyd i mi barhau â’r gwaith bocs trin. Gan fod y rhan fwyaf o’r gwaith ymchwil a’r ysgrifennu wedi’i wneud, y cwbl oedd angen i mi ei wneud oedd chwilio am ychydig o wrthrychau oedd ar ôl i dynnu lluniau ohonynt. Ar ôl gweithio ar y bocsys trin am sawl wythnos, roedd yn braf cael gorffen wythnos brysur gyda gorffen (bron iawn) project mawr cyn mynd am adref ac ymlacio!

Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd