Blog
Awst 09

Blog Erin #2

Bu wythnos tri’n wythnos brysur arall yn llawn ymchwil, cyfarfodydd, crefftau, a marchnata yma yn y lleoliad. Treuliais y rhan fwyaf o ddydd Llun yn ymchwilio i wrthrychau o’n blychau gwrthrychau i wneud llyfrynnau fydd yn helpu gwirfoddolwyr i ateb unrhyw gwestiynau y gallen nhw eu cael gan ymwelwyr. O’r holl wrthrychau yr ymchwiliais iddyn nhw, rhaid i fi ddweud taw’r sebon carbolig yw fy ffefryn o’r blwch Cartref Fictoraidd yn syml oherwydd ei bod yn rhan o un o fy hoff olygfeydd yn A Christmas Story.

Roedd Dydd Mawrth yn llawn ac roedd fy amserlen rhywbeth yn debyg i hyn: cyfarfod, gwaith Blaen y Tŷ, cerdded i’r swyddfa, dau-tri chyfarfod arall, a mwy o waith bocsys gwrthrychau. Diwrnod prysur, ond diwrnod digon arferol yma ym myd yr amgueddfa.

Pan ddaeth dydd Gwener o’r diwedd, ro’n i’r un mor gyffrous â’r plant ynghylch y crefftau ar thema mor-ladron. Cafodd pawb hwyl a sbri’n gwneud hetiau môr-leidr (bues i’n greadigol iawn gyda fy un i), bachau, wynebau plât, a pharotiaid. Ar ôl y sesiwn gyntaf hon, rwyf wedi cyffroi’n lân am fod yma ar gyfer gweddill crefftau’r haf heb os.

Ar ôl gwallgofrwydd dydd Mercher, treuliwyd rhan fawr o ddydd Iau’n tacluso ar ôl y crefftau ac yn gweithio i farchnata digwyddiadau yn y dyfodol ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae ceisio meddwl am bum ffordd neu fwy o ddweud yr un peth yn anodd! Chredech chi byth faint o amser treuliais i’n syllu ar ddogfen Word wag cyn i fy ymennydd ddechrau gweithio ac ysgrifennu negeseuon difyr, gobeithio. Erbyn hynny, dylai rhai ohonyn nhw fod wedi cael eu postio a dweud y gwir.

I gloi’r wythnos, bues i’n gweithio ar gatalogio ambell wrthrych o fewn casgliadau’r amgueddfa. Mae cofnodi gwrthrychau’n gywir yn gymaint o waith, a threuliais i fore cyfan yn darllen am safonau cyn dechrau arni. Daeth wythnos tri i’w phen ar ôl i fi gwblhau fy mhentwr o gofnodion gwrthrychau – gyda digon o sgyrsiau yn y swyddfa am Mamma Mia’r un pryd!

Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd