Blog
Awst 02

Blog Erin #1

Croeso i bostiad cyntaf y blog, a’m un cyntaf i, i flog Amgueddfa Stori Caerdydd! Erin dwi, myfyrwraig ryngwladol sy’n caru amgueddfeydd, ac yn fyfyriwr ar leoliad 2018 Gradd Feistr Astudiaethau Amgueddfeydd Prifysgol Caerlŷr yma yn Stori Caerdydd. Dros y chwe wythnos nesaf, byddaf yn ysgrifennu am rai o’r projectau dwi’n rhan ohonynt i roi cip tu ôl i’r llen ar yr hyn sy’n digwydd yma’n yr amgueddfa.

Cyn sôn am rywfaint o’r gwaith dwi wedi’i wneud dros y pythefnos diwethaf, ro’n i’n meddwl y buaswn i’n dweud rhywbeth amdanaf i. Treuliais y rhan fwyaf o’m magwraeth ym maestrefi Chicago, ond bûm yn byw ym Mississippi dros y blynyddoedd diwethaf i ennill fy ngradd gyntaf mewn Hanes. Yn y brifysgol penderfynais wirfoddoli yn amgueddfa ac archifau fy nghampws dros yr haf i basio’r amser. Prin y gwyddwn i mewn ychydig fisoedd y byddwn i’n darganfod yr hyn dwi’n angerddol amdano, a phenderfynu mynd i ysgol dramor i ennill gradd arall mewn Astudiaethau Amgueddfa. Ddeng mis o waith cwrs dwys yn ddiweddarach a dwi un lleoliad i ffwrdd o gwblhau fy ngradd!

Er imi ond dechrau yn yr amgueddfa bythefnos yn ôl, mae cymaint eisoes wedi digwydd ac rydym wrthi’n gweithio ar gynlluniau er mwyn i chi fwynhau’r amgueddfa yn y dyfodol. Roedd yr wythnos gyntaf yn llawn cyflwyniadau, cwrdd â’r tîm, mynd i gyfarfodydd/digwyddiadau a dosbarthiadau ‘sut i ateb y ffôn yn Gymraeg’. Ond ar wahân i hynny, cefais drawsgrifio sain i chi ei glywed yn y dyfodol, cwrdd â darpar weithwyr sydd am weithio’n y sector diwylliant, ac ad-drefnu oriel yr islawr ar ôl i fabis a phlant bach cyffrous feddiannu’r amgueddfa yn Dreigiau Drygionus ddydd Gwener!

Llanast crefftau blêr

 

Wythnos yma, dwi wedi gweithio gryn dipyn gyda chronfeydd data casgliadau i wneud yn siŵr bod yr holl wrthrychau a welwch, a phopeth yn y cefn, yn eu priod le. Unwaith eto, cefais gyfle i gwrdd â myfyrwyr â diddordeb yn y sector treftadaeth ddiwylliannol, ond y tro hwn roedd y cyfarfodydd mewn castell, gyda dreigiau! Ro’n i’n teimlo fy mod i yn un o’m hoff sioeau.

Castell Caerffili

I orffen yr wythnos, treuliais amser yn marchnata lle bûm yn gweithio ar y blog hwn, rhoi amser i greu darnau newydd i’r wefan (i’w cyhoeddi’n fuan) a meddwl am ddigwyddiadau i’w gwneud yn y dyfodol. Treuliwyd fy niwrnod olaf o’r wythnos yn yr amgueddfa ei hun, yn gweithio gyda’r gwirfoddolwyr ac yn siarad â rhai o’n hymwelwyr rhyngwladol.

Mae’r pythefnos hwn wedi hedfan, ond mae cymaint eisoes wedi digwydd ac alla i ddim aros nes gwelwch chi yr hyn fydd i’w weld yn y dyfodol!

 

Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd